شبکه اطلاع رسانی " آگاهگر" در استان فارس راه اندازی شد # شیراز خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/10/76 شبکه اطلاع رسانی بازرگانی ،اقتصادی آگاهگر به منظوراستفاده پژوهشگران اقتصادی و بازرگانان استان فارس روز دوشنبه در شیراز راه اندازی شد.
معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی گفت : بازرگانان و پژوهشگران اقتصادی می توانند باارتباط بااین شبکه تازه ترین اطلاعات اقتصادی وبازرگانی و تغییرات مقررات و قوانین صادرات و واردات را دریافت کنند.
محمد نهاوندیان افزود: دستیابی به فرصت های بازرگانی جدید و شناسایی امکانات حضور در نمایشگاههای بین المللی سراسر جهان از جمله مزایایی است که از طریق این شبکه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
وی گفت : تا پایان امسال شبکه اطلاع رسانی " آگاهگر " در تمام استان ها راه اندازی خواهد شد.

سرخط اخبار اقتصاد