طرح دولت ایتالیا برای جریمه شرکتهای ایتالیائی تابع قوانین فرامرزی آمریکا # رم - خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/09/76 براساس طرح قانونی که دولت ایتالیا روز دوشنبه به سنای این کشور ارائه کرد ، شرکت های ایتالیایی درصورت عمل به قوانین تحریم ایران ، کوبا و لیبی ، به پرداخت جریمه های سنگین محکوم خواهند شد .
در این طرح قانونی آمده است : " آن دسته از شرکت های ایتالیایی که به هر نحو در معرض تهدید قوانین آمریکایی // هلمز- برتون// و // داماتو// قرار دارند اگر این قوانین را رعایت کنند و یا پیامدهای منفی عدم اجرای آنها را به اطلاع مقامات مربوط نرسانند ، باید جریمه های هنگفت بپردازند." براساس طرح دولت ایتالیا ، " مطلع نساختن " مقامات از تعرضات آمریکا علیه شرکت های ایتالیایی جریمه ای بین 15 تا 90 میلیون لیر و اجرای قوانین آمریکایی داماتو و هلمز- برتون بین 30 تا 180 میلیون لیر (18 تا 110 هزار دلار ) جریمه خواهد داشت .
براساس طرح قانونی دولت ایتالیا ، شرکت های تجاری طرف قرارداد با ایران ، لیبی و کوبا ، باید مقامات ذی ربط را ، بطور مستقیم یا از طریق وزارت تجارت خارجی این کشور در جریان تهدیدات و تنبیهات آمریکایی ها قرار دهند.
در این طرح قانونی همچنین تصریح شده است که " هیچ شرکت ایتالیایی حق ندارد به هیچ نحو به دستورات آمریکا مبنی بر تحریم ایران ، کوبا و لیبی عمل کند ."

سرخط اخبار اقتصاد