18 هزار و 600 تن گندم از کشاورزان مهاباد خریداری شده است # مهاباد خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/09/1376 سازمان تعاونی روستایی شهرستان مهاباد درسالجاری 18 هزار و 600 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری کرده است .
رئیس سازمان تعاونی روستایی شهرستان مهاباد گفت:این میزان گندم که توسط 15 مرکز دولتی خریداری شده در مقایسه با سال گذشته بیست درصد افزایش یافته است .
حسن عباس رضایی افزود : تاکنون 9 میلیارد و 210 میلیون ریال بابت خرید گندم و هزینه های حمل به کشاورزان پرداخت شده است .
وی اضافه کرد : به منظور تامین بذر مورد نیاز کشت کاران تاکنون دو هزار و 800 تن گندم بذری از کشاورزان خریداری شده است .
وی توزیع یازده هزارتن انواع کودهای شیمیایی، آموزش 525 نفرازگندم کاران بااصول جدید کشاورزی را از دیگر خدمات ارائه شده ذکر کرد.
رئیس سازمان تعاونی روستایی شهرستان مهاباد گفت: کارخرید گندم تا پایان آذرماه امسال ادامه خواهد یافت .

سرخط اخبار اقتصاد