یک نشریه الماتی : شرکتهای نفتی غربی،ارزوی دسترسی به راه ایران رادارند # الماتی - خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/09/76 " ال اور د گلوبی "چاپ الماتی در تحلیلی از راههای انتقال نفت و گاز اسیای مرکزی و قفقاز به بازارهای جهانی نوشت : شرکتهای نفتی غربی که در منطقه فعال هستند ارزوی دسترسی به راه ایران برای صدور نفت را دارند.
این نشریه که درهفته دوبار و به زبانهای انگلیسی و روسی منتشر می شود درشماره جدید خود نوشت : انچه تاکنون مانع تحقق ارزوی شرکتهای نفتی برای دسترسی به راه ایران شده است تنها مخالفتهای امریکاست .
" ال اور د گلوبی "افزود : بررسی های دقیق کارشناسی نشان می دهد که راه مورد نظر امریکا برای انتقال نفت و گاز اسیای مرکزی و قفقاز سه برابر راه ایران هزینه دارد .
نورسلطان نظربایف رییس جمهوری قزاقستان که هفته گذشته از امریکا دیدن کرد نیز این نکته را بیان داشته بود که راه باکو- جیهان (ترکیه ) که واشنگتن از ان برای انتقال نفت اسیای مرکزی و قفقاز حمایت می کند ،سه برابر راه ایران هزینه دارد .
"اموکو" یکی از بزرگترین شرکتهای نفتی امریکایی که در اسیای مرکزی و قفقاز و از جمله درجمهوری اذربایجان وقزاقستان سرمایه گذاریهای کلانی برای استخراج نفت کرده است روز 20 فروردین امسال به صف بی شمار مخالفان تحریم تجاری ایران توسط کاخ سفید پیوست و خواستار لغو ان شد.
"لوچیو نوتا" رییس کل و بالاترین مقام شرکت نفتی امریکایی "موبیل " نیز پیشتر و در 9 اسفند سال 1375 گفته بود :"امریکا نمی تواند ایران را تحریم تجاری کند و ایران کشوری نیست که بتوان انرا تحریم کرد ".
وی گفته بود :" واشنگتن باید برای جبران اشتباه خود ،تحریم تجاری ایران را لغو کند ".

سرخط اخبار اقتصاد