شاخص بهای تولید کننده بخش صنعت در شهریور ماه امسال اعلام شد # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/09/76 داخلی.اقتصادی.آمار شاخص قیمت تولیدکننده در کل بخش صنعت در شهریور ماه 76 به عدد 82/109 رسید که نسبت به ماه قبل از آن ، 06/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 44/10 درصد افزایش نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آمار ایران ، در بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی شاخص قیمت با 63/0 درصد افزایش نسبت به ماه قبل آن به 44/106 رسید.
در شهریور ماه امسال در بخش تولید محصولات شیمیایی شاخص گروه تولید سموم دفع آفات کشاورزی 05/2 درصد و گروه تولید صابون و مواد پاک کننده و لوازم بهداشتی 91/0 درصد افزایش قیمت نسبت به ماه قبل آن نشان می دهد.
در بخش تولید محصولات کانی غیرفلزی شاخص قیمت با افزایش جزیی 23/0 درصدی مواجه بود. در گروه تولید وسایل خانگی شاخص قیمت با 83/0 درصد افزایش نسبت به ماه قبل آن به 25/103 رسید.
در بخش تولید ماشین الات اداری و محاسباتی شاخص قیمت با 62/0 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 03/106 رسید که ناشی از کاهش قیمت دستگاه کامپیوتر ( رایانه ) به میزان 41/1 درصد است .
20 / 230 / 80 / 123 / 13 /

سرخط اخبار اقتصاد