صیادان بوشهری خواستار لایروبی اسکله های صیادی شدند # بوشهر خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/09/76 صیادان بوشهری درگفتگو باخبرگزاری جمهوری اسلامی خواستار لایروبی اسلکه های صیادی شدند .
به گفته برخی از انان اسکله ها "جفره" ، "گناوه" و "عسلوی" طی 13 سال گذشته لایروبی نشده اند .
این صیادان می گویند : عدم لایروبی اسکله های صیادی خسارت سنگینی به شناورهای دریایی شان وارد کرده است .
یکی ازصیادان بوشهری گفت : به علت بالا امدن سطح اسکله ها ناشی از رسوبات چندسال گذشته روزانه تعدادی از لنج های صیادی دراین مناطق زمین گیرمی شوند.
جعفر فاضلی افزود: این مشکل سبب رکود فعالیت صیادی در منطقه شده و زیانهای فراوانی به صیادان وارد ساخته است .
رییس تعاونی صیادی بوشهر گفت : رسوبات دراسکله ها به حدی است که پهلوگیری شناورها را با مشکل روبرو کرده است .
معاون فنی شیلات بوشهر علت عدم لایروبی اسکله های "جفره"، "گناوه: ، "عسلویه " راکمبود اعتبارات اعلام کرد .
مهندس مصطفی سلمی افزود: اعتبارات عمرانی بخش بازسازی اسکله ها درزمینه توسعه اسکله های روستایی هزینه خواهد شدو شامل اسکله های صیادی دورن شهری نمی شود.
براساس امار موجودهم اکنون دراستان بوشهر 32 هزار صیاد با بهره گیری از دوهزار و 691 فروند شناور به صید اشتغال دارند که سالانه بالغ بر60 هزار تن انواع آبزی توسط انهاصید می شود.

سرخط اخبار اقتصاد