شیوه کنونی قیمت گذاری فرآورده های نفتی هند تغییر خواهد کرد 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 دهلی نو - خبرگزاری جمهوری اسلامی 1/9/76 دولت هند جمعه شب تصمیم گرفت در چهارچوب زمانی مشخص شیوه قیمت گذاری کنونی بر فراورده های نفتی این کشور را تا سال 2002 تغییر دهد.
منابع رسمی گفتند: برنامه آزاد سازی بخش صنعت نفت هند بطور مرحله ای در مدت چهار سال اجرا می شود و تا سال 2002 تکمیل خواهد شد.
براساس این گزارش ، دولت هند تصمیم گرفت تا راهکار"اضافه بربهای تمام شده" نفت را که برای بازگشت سرمایه تولید کنندکان نفت خام داخلی عمل می شود حذف کرده و شرکت های مذکور تابع قیمت های بین المللی شوند.
برپایه تصمیم جدید دولت هند ، قیمت فرآورده های نفتی این کشور با سطح قیمت واردات انها تطبیق داده خواهد شد.
دولت هند در عین حال به پرداخت یارانه برای گاز مایع مصرفی مردم این کشور ادامه خواهد داد.

سرخط اخبار اقتصاد