۲۵ آبان ۱۳۷۶،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6956024
۰ نفر
کاهش قیمت تلفن سیاردربازارآزاد # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/08/76 تحویل تدریجی تلفن های سیاربه متقاضیان ثبت نام کننده ازسوی وزارت پست وتلگراف وتلفن باعث کاهش قابل ملاحظه قیمت این نوع تلفن هادربازارآزادشده است .
به گزارش خبرنگارخبرگزاری جمهوری اسلامی ، عرضه آزادگوشی تلفن سیار وارایه" سیم کارت "از سوی وزارت پست وتلگراف وتلفن به ارایه کنندگان این نوع گوشی هاکه قبلا ثبت نام کرده اند نیزبه کاهش قیمت این وسیله ارتباطی کمک کرده است .
هر چند عرضه آزاد گوشی تلفن سیاروارایه سیم کارت از سوی مسئولان شرکت مخابرات به برخی از متقاضیان باعث اعتراض دیگر ثبت نام کنندگانی که حاضر به خرید گوشی آزاد نشدند گردید امااین وضع عملا باعث شد تا قمیت کاذب این وسیله دربازارآزاد شکسته شود.
علاوه براین ،اعلام مکررمسئولان وزارت پست وتلگراف وتلفن درماههای اخیرمبنی برتحویل تلفن سیارتا پایان امسال به تمامی افرادی که قبلاثبت نام کرده اند موجب شد تابسیاری از نیازمندان واقعی به این وسیله ارتباطی از روی آوردن به بازارآزاد خودداری کنند .
ادامه این روند همچنین موجب خارج شدن تلفن های سیارازبورس بازی و معاملات کاذب واسطه هاشده است بگونه ای که هم اکنون دلالان خرید وفروش تلفن سیارشرایط سهل تری را برای خرید وفروش واجاره این گونه تلفن هامطرح می کنند .
مهندس صمد شادکام مجری طرح تلفن سیار در کشور در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهار داشت : درحال حاضر 225 هزار شماره تلفن سیار در اختیار مردم ،نهادهاوسازمانهاقراردارد وباانجام تمام تعهدات شرکت مخابرات دراین زمینه،تاآخرامسال تعداداین نوع تلفن هادرسطح کشوربه 300 هزارشماره خواهد رسید .
وی افزود: درحال حاضر تلفن تمامی متقاضیان سال 1374بجزتهران تحویل شده ودرتهران نیزتلفن بخشی از متقاضیان روزسی ام بهمن ماه سال 74 درحال توزیع است.
مهندس شادکام ازتمامی دارندگان قبض های سال 1374 که بنابه دلایلی موفق به دریافت تلفن خود نشده اند خواست تابامراجعه به این شرکت ،تلفن خود را تحویل گیرند .
مجری طرح تلفن سیارهمچنین گفت :تاکنون بیش از26 هزار و500 شماره تلفن به به افرادی که درسال 1375 ثبت نام کرده وگوشی تلفن رابصورت آزاد تهیه کرده اند واگذارشده است .
مهندس شادکام خاطرنشان : شرکت مخابرات درحال برنامه ریزی برای ثبت نام ازمتقاضیان جدید است ودراولین فرصت ، زمان ونحوه ثبت نام به اطلاع مردم خواهد رسید . 30/140/144/11

سرخط اخبار اقتصاد