قیمت ذرت،جو و لوبیاروغنی در پایان معاملات بازار بورس اقلام غذایی و کشاورزی شیکاگو # تهران ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/08/1376 قیمت ذرت : (5000 بوشل/ دلار هر بوشل ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز دسامبر 97 7640/2 (سنت 40/276) مارس 98 8640/2 (سنت 40/286) مه 98 9260/2 (سنت 60/292) ژوئیه 98 9640/2 (سنت 40/296) سپتامبر 98 8960/2 (سنت 60/289) دسامبر 98 8920/2 (سنت 20/289) مارس 99 9440/2 (سنت 40/294) ....................................................................
قیمت جو: ( 5000 بوشل / دلار هر بوشل ) دسامبر 97 5140/1 (سنت 40/151) مارس 98 6100/1 (سنت 00/161) مه 98 6520/1 (سنت 20/165) ژوئیه 98 7000/1 (سنت 00/170) سپتامبر 98 7340/1 (سنت 40/173) ...............................................................
قیمت لوبیا روغنی (500 بوشل / دلار هر بوشل ) نوامبر 97 3760/7 (سنت 60/737) ژانویه 98 3760/7 (سنت 60/737) مارس 98 3960/7 (سنت 60/739) مه 98 4360/7 (سنت 60/743) ژوئیه 98 4500/7 (سنت 00/745) اوت 98 3800/7 (سنت 00/738) سپتامبر 98 1240/7 (سنت 40/712) نوامبر 98 0260/7 (سنت 60/702) ..............................................................
اطلاعات فوق آخر روز گذشته به وقت محلی (ساعات اولیه بامداد امروز تهران ) اعلام گردیده است .

سرخط اخبار اقتصاد