قیمت روغن سویا در بازار معاملات شیکاگو ،قیمت شکر در بازار معاملات قهوه، شکر وکاکائو نیویورک ، قیمت پنبه در بازار معاملات پنبه نیویورک # تهران- خبرگزاری جمهوری اسلامی 21 /08/1376 روغن سویا : ( 60000 پوند / دلارهرپوند ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز دسامبر 97 2609/0 (سنت 09/26 ) ژانویه 98 2626/0 (سنت 26/26 ) مارس 98 2647/0 (سنت 47/26 ) مه 98 2652/0 (سنت 52/26 ) ژوئیه 98 2656/0 (سنت 56/26 ) اوت 98 2635/0 (سنت 35/26 ) سپتامبر 98 2610/0 (سنت 10/26 ) ..................................................................
شکر :دنیا (112000 پوند / دلار هر پوند ) مارس 98 1235/0 (سنت 35/12 ) مه 98 1232/0 (سنت 32/12 ) ژوئیه 98 1203/0 (سنت 03/12 ) اکتبر 98 1183/0 (سنت 83/11 ) مارس 99 1165/0 (سنت 65/11 ) مه 99 1157/0 (سنت 57/11 ) ژوئیه 99 1155/0 (سنت 55/11 ) ..............................................................
پنبه : ( 50000 پوند/ دلار هر پوند ) دسامبر 97 7033/0 (سنت 33/70 ) مارس 98 7189/0 (سنت 89/71 ) مه 98 7300/0 (سنت 00/73 ) ژوئیه 98 7375/0 (سنت 75/73 ) اکتبر 98 7503/0 (سنت 03/75 ) دسامبر 98 7518/0 (سنت 18/75 ) مارس 99 7608/0 (سنت 08/76 ) .................................................................
اطلاعات فوق آخر روز گذشته به وقت محلی (ساعات اولیه بامداد امروز تهران )اعلام گردیده است .

سرخط اخبار اقتصاد