اعضای تعاونی مصرف فرهنگیان گناوه نسبت به عملکرد این تعاونی اعتراض دارند # گناوه خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/8/1376 جمعی از اعضای تعاونی مصرف فرهنگیان گناوه می گویند: ازابتدای امسال تاکنون ، فعالیت این تعاونی با رکود شدید مواجه شده است .
آنان می افزایند: در این مدت تعاونی هیچ کالای اساسی بین اعضاء توزیع نکرده و سرمایه آنان راکد مانده است .
یکی از سهامداران گفت: به رغم اینکه با توجه به تورم موجود در بازار ،تعاونی فرهنگیان می بایست خدمات بیشتری به اعضای خود ارائه کند ، روزبروز از فعالیت این تعاونی در گناوه کاسته می شود.
وی افزود: اعضای این تعاونی درمکاتبات متعددی ازمسوولان ذیربط خواستار رسیدگی به مشکلات تعاونی شده اند لیکن تاکنون نتیجه مثبتی حاصل نشده است .
رییس آموزش وپرورش گناوه نیز با تائید مشکلات موجود، پیگیری نکردن این مشکلات از سوی مقامات مسوول را موجب ضایع شدن حق جمع کثیری ازفرهنگیان عضو این تعاونی دانست .
علی شمسی افزود: اکنون سهمیه کالاهای تعاونی فرهنگیان گناوه قطع شده است و مشخص نیست سهمیه آنان دراختیار چه کسانی قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: آموزش وپرورش شهرستان گناوه در نامه ای که به نمایندگی از تمامی فرهنگیان این شهرستان برای وزیر تعاون فرستاده از وی خواسته است تا عملکرد تعاونی فرهنگیان گناوه را مورد بررسی قرار دهد.
شمسی بدهکاری این تعاونی به اتحادیه های تعاونی فرهنگیان و کارکنان دولت در استان بوشهر را 300 میلیون ریال ذکر کرد .
یکی ازاعضای هیات مدیره تعاونی فرهنگیان گناوه با ردادعای سهامداران گفت : رکود چندانی در فعالیت این تعاونی صورت نگرفته است .
غلامرضا رستمی کمبود سرمایه را دلیل کاهش فعالیت این تعاونی دانست .
وی گفت : سرمایه این تعاونی تنها 90 میلیون ریال است که 80 میلیون ریال آن در اتحادیه تعاونی فرهنگیان استان بوشهر ودیعه گذاشته شد.
رستمی درخصوص بدهی این تعاونی گفت: تعاونی فرهنگیان کالاهای موردنیاز را از منابع مختلف بویژه اتحادیه تعاونی فرهنگیان و کارکنان دولت تهیه و پس از فروش نسبت به بازپرداخت بدهی های خود اقدام می کند.
وی افزود: براساس بررسی های انجام شده درترازهای مالی این تعاونی کسری وجود ندارد وبدهی این تعاونی مربوط به اجناس موجود و مطالباتی است که نزد برخی از افراد است .
این مقام مسوول درمورد عدم پرداخت سود به سهامداران گفت : سود سهام اعضای تعاونی به عنوان سرمایه به سهام آنان افزوده می شود.
رستمی افزود : متاسفانه اکنون این تعاونی عمده کالاهای مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد تهیه می کند و ناچار است هزینه های جنبی را نیز بر قیمت کالاها بیفزاید.
تعاونی فرهنگیان گناوه اکنون دارای یکهزار و 800 عضو است که علاوه بر فرهنگیان برخی از کارکنان دیگر ادارات و نهادها درآن عضویت دارند.

سرخط اخبار اقتصاد