ناخرسندی کره جنوبی از سرمایه گذاریهای امریکادر قزاقستان # الماتی - خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/08/76 استانداراستان "پالوودار" یکی از استانهای بزرک شمال قزاقستان در نزدیکی مرز روسیه گفت : سرمایه گذاران کره جنوبی از اینکه امریکاییها در این استان به فعالیت بپردازند،ناراحت و ناخرسند هستند .
"دانیال اخمتف " استاندار "پالوودار " روز چهارشنبه به روزنامه "کازاخستانسکایا پراودا" چاپ الماتی گفت : سرمایه گذاران کره جنوبی برای سد کردن راه ورود امریکایی ها به این استان امادگی خود رابرای سرمایه گذاری وسیع در"پالوودار" اعلام کرده اند .
دولت کره جنوبی این هفته وامی به ارزش 10 میلیون دلار به یک کارخانه تولید وسایل یکبار مصرف پزشکی دراستان "پالوودار " اعطا و اعلام کرد یک هیات سرمایه گذاران کره ای در روزهای اینده به این استان خواهد رفت تا طرحی را برای تولید مشترک تراکتور به مقامات محلی ارایه کند .
کره جنوبی بادراختیار گرفتن بیش از نیمی از سرمایه گذاریهای خارجی طی نیمه اول امسال در قزاقستان ،امریکا و انگلیس را که در سالهای اخیر بزرگترین سرمایه گذار خارجی در این کشور بودند ،پشت سر گذاشت .
میزان سرمایه گذاری مستقیم کره ایهادرقزاقستان که شامل وامهاواعتبارهای دولت سئول به دولت الماتی نمی شود بیش از500 میلیون دلاربراوردشده است.

سرخط اخبار اقتصاد