وزیر مسکن : بخش خصوصی با کمک دولت خانه های استیجاری می سازد # اصفهان خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/07/76 وزیر مسکن و شهرسازی گفت : با تصویب لایحه احداث مسکن های استیجاری درمجلس شورای اسلامی ، بخش خصوصی با همکاری دولت واحدهای مسکونی اجاره ای می سازد.
علی عبدالعلی زاده، شنبه شب در جمع خبرنگاران در اصفهان افزود: در این طرح ، دولت زمین و تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد وی گفت: واگذاری این امکانات مشروط براین است که بخش خصوصی نیز واحدهای مسکونی احداثی را به قیمت روز اجاره دهد.
وزیر مسکن و شهر سازی یادآور شد: دولت نیز با احداث واحدهای مسکونی کوچک استجاری ، آنها را به بهای اندک در اختیار اقشار آسیب پذیر جامعه قرار می دهد.
عبدالعلی زاده اعلام کرد : هم اکنون ، عملیات اجرایی ساخت 18 هزار واحد مسکونی استیجاری در سطح کشور آغازشده است و عملیات احداث 12 هزار واحد دیگر نیز به زودی شروع می شود.
وی گفت : از این پس ، ارائه خدمات عمومی در شهرهای جدید همانند شهرهای معمولی با استفاده از کمک های یارانه دار خواهد بود و این امر در بودجه سال 77 پیش بینی می شود.
تاکنون در شهرهای جدید ، تمام هزینه های مربوط به تامین خدمات شهری ،ازسوی ساکنان این شهرها پرداخت می شد.
به گفته وی ، سیاست وزارت مسکن شهرسازی برای احداث شهرهای جدید در قالب طرح کالبد ملی خواهد بود.
وی افزود: در چارچوب طرح کالبد ملی ، شهرهای جدید ممکن است در مناطق مرزی ، سواحل آبی و مناطق شرقی کشور احداث شوند.
عبدالعلی زاده طرح احداث شهرهای جدید در کشور به استثنا شهرعلوی در بندر عباس را موفقیت آمیز خواند.
وی دلیل ناموفق بودن این طرح را به لزوم ایجاد یک تونل پر هزینه در شهر علوی منتسب کرد.
بااین حال وی خاطرنشان ساخت : به زودی عملیات احداث این تونل شروع می شود.
وزیر مسکن و شهرسازی گفت : اگرانبوه سازان بتوانند راسا به ساخت شهرهای جدید اقدام کنند وزارت مسکن از این کار استقبال می کند.
وی عرضه زمین با قیمت یارانه دار را به منزله رواج دلالی زمین در جامعه توصیف کرد.
وی اظهار داشت : با تشکیل " شرکت بافت های شهری " بناهای میراثی و تجارب فرهنگی دیرین ، شناسایی و ثبت و ضبط می شود.
به گفته وزیر مسکن و شهرسازی ، این کار هم اینک ، در تبریز شروع شده و در 13 شهر دیگر کشور نیز انجام خواهد شد.
وی گفت : هم اینک بافت قدیمی شهر بوشهر متروکه شده و به جولانگاه حیوانات و حشرات موذی تبدیل شده است .

سرخط اخبار اقتصاد