یک منبع مسوول: 500 هزار هکتار مراتع بجنورد تعیین صلاحیت شد # بجنورد خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/06/76 رییس اداره منابع طبیعی بجنورد گفت: از یک میلیون هکتار مراتع موجود این شهرستان، 500 هزار هکتار تاکنون تعیین صلاحیت شده است.
مهندس موس الرضا شادمهر روز چهارشنبه افزود: دامداران این مراتع شناسایی شده و تاکنون 15 هزار هکتار آن پس از تهیه طرح مرتع داری به دامداران واگذار شده است.
وی گفت: هدف از تعیین صلاحیت، تعیین محدوده مرتع و واگذاری آن به دامدار می باشد که در آن فصل دقیق " چرا"، حجم بهره برداری و مدت استفاده مشخص شده است.
در محدوده شهرستان بجنورد بیش از یک میلیون و 200 هزار راس دام "داشتی" وجود دارد.
به گفته رییس اداره منابع طبیعی ، این تعداد دام بیش از چهار برابر ظرفیت مراتع شهرستان می باشد.

سرخط اخبار اقتصاد