مدیرکل آموزش وپرورش اردبیل: بازگشایی مدارس درشهریورماه مناسب است # اردبیل خبرگزاری جمهوری اسلامی 5/6/76 مدیرکل آموزش وپرورش استان اردبیل گفت : بازگشایی مدارس درنیمه دوم شهریورماه ازنظرکیفیت اموزشی مناسب است .
یعقوب نوشیارروزچهارشنبه افزود: در هفته اول شروع سال تحصیلی بعلت جابجائی معلمان وبرنامه ریزی امور، کلاسهای درس بطورمنظم تشکیل نمی شود.
به عقیده وی درصورت بازگشایی مدارس ازاول مهرماه 15 روزازسال تحصیلی عملا تلف خواهدشد.
وی گفت :دراستان اردبیل به لحاظ سردسیر بودن منطقه برای شروع کلاسها از شهریور ماه مشکلی وجود ندارد.
یک کارشناس آموزش وپرورش اردبیل نیز گفت: برخلاف مناطق گرمسیری بازگشایی مدارس درشهریورماه در مناطق سردسیری کشورازجمله اردبیل مناسب است.
اکثر دانش آموزان ،اولیاء انها و معلمان اردبیل در اظهار نظرهای خود بازگشایی مدارس ازاول مهرماه راترجیح دادند.
براساس آماراداره کل آموزش وپرورش استان اردبیل در سال تحصیلی جاری حدود 365 هزار نفردانش آموز دراین استان مشغول به تحصیل خواهند شد.

سرخط اخبار اقتصاد