273 طرح عمرانی و فرهنگی ،اموزشی درخوزستان به بهره برداری می رسد # اهواز- خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/5/76 به مناسبت گرامیداشت هفته دولت 273 طرح عمرانی وفرهنگی اموزشی باصرف 164 میلیارد ریال درسطح استان خوزستان به بهره برداری می رسد .
مهندس سید جعفر حجازی معاونت استانداری خوزستان روز چهارشنبه مهمترین طرح های هفته دولت این استان را بهره برداری از 220 کلاس درس درقالب 56 طرح فرهنگی اموزشی ، 12طرح خدمات درمانی ازجمله تاسیس خانه های بهداشت روستایی ، 73 مرکز مخابرات روستایی نام برد .
وی افزود: بهره برداری از شش طرح در زمینه تاسیس ساختمانهای دولتی و منازل مسکونی کارمندی ، چهارطرح ساخت راه روستایی و 65 طرح کشاورزی از دیگر طرحهای آماده بهره برداری است .
معاون عمرانی استانداری خوزستان افزود : همچنین 9 طرح ورزشی ازسوی سازمان تربیت بدنی استان ، 27 طرح تامین برق روستایی ازسوی شرکت توزیع برق استان و نیز 18 طرح عمران شهری توسط شهرداریهای استان با استفاده از منابع دولتی راه اندازی می شوند.
مهندس حجازی میزان اعتبارات استانی خوزستان را 15 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت : این میزان نسبت به سال گذشته 30 درصد رشد داشته است .
همچنین اعتبارات مناطق محروم استان خوزستان با40 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 36 میلیارد ریال و اعتبارات بازسازی استان با 25 درصد رشد به 200 میلیارد ریال درسال جاری رسیده است .

سرخط اخبار اقتصاد