بند انحرافی و کانال آبیاری " سجاس وسیامان" خدابنده به بهره برداری رسید # زنجان خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/05/1376 طـرح بند انحـرافی و کانال آبیاری روستای " سجاس " و " سیامان " از توابع شهرستان خدابنده روز سه شنبه به بهره برداری رسید.
باافتتاح این طرح آب زراعی مطمئن بیش از 200 هکتار ازاراضی کشاورزی مناطق سجاس و سیامان بااستحصال سالانه 5/2 میلیون مترمکعب آب تامین شد.
برای اجرای این طرح 113 میلیون ریال هزینه شده است .
به گفته مدیرعامل شرکت سهامی آب استان زنجان طرحهای بندانحرافی و کانال آبیاری روستاهای کلوچ ، خوش و توتورقان از تـوابع شهرستانهای طارم علیاو خدابنده نیز آماده بهره برداری شده است .
این طرحها با استحصال سالانه جمعا هشت میلیون و200 هزار مترمکعب آب ، بیش از550 هکتار از اراضی مناطق یادشده را ازآب زراعی مطمئن برخوردار می سازد .
مهندس ولی ا.. یمینی هـزینه اجرای این طرح را 805 میلیون ریال و درآمد سالیانه ناشی ازاجرای این طرحهارا بالغ بر 775 میلیون ریال عنوان کرد.

سرخط اخبار اقتصاد