5 میلیارد دلار سهام کارگران قزاقستان ،ضامن یک میلیارد دلار وام # آلماتی - خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/04/76 فدراسیون اتحادیه های صنفی قزاقستان تصمیم گرفته است تا با وثیقه قرار دادن سهام کارگری کارخانه های این کشور، از منابع مالی و اعتباری جهان یک میلیارد دلار وام دریافت کند .
فدراسیون اتحادیه های صنفی قزاقستان گفت که برای این منظور یک "مرکز صنعتی و سرمایه گذاری " تشکیل داده و دولت الماتی پذیرفته است سهام کارخانه هایی را که بنا بر فروش انها دارد پیش از ارایه به بورس ، در اختیار این مرکز قرار دهد .
"مولداژانف " رییس مرکز صنعتی و سرمایه گذاری وابسته به فدراسیون اتحادیه های صنفی قزاقستان به شماره این هفته "پانوراما" چاپ الماتی گفت : کارگران قزاقستانی سهامی به ارزش 5 میلیارد دلار از کارخانه های مختلف این کشور را در دست دارند.
وی گفت : مرکز صنعتی و سرمایه گذاری با خرید سهام کارخانه های سود بخش و تقسیم درامد انها میان کارگران بنا دارد تا سرمایه گذاری داخلی را تقویت کند و از شدت بحران اجتماعی بکاهد .

سرخط اخبار اقتصاد