یک مقام مسوول : 80 درصد از داروهای دامی در داخل کشورساخته می شود # نوشهرخبرگزاری جمهوری اسلامی 4/3/76 رییس سازمان دامپزشکی کشورگفت : 80 درصد از داروهای دامی مورد نیاز کشور در داخل ساخته می شود.
دکترعباسعلی مطلبی روز شنبه درچالوس افزود : هم اکنون بطور تقریبی تمامی نیاز دارویی کشور در بخشهای دامپروری، مرغداری ، پرورش زنبور عسل و آبزیان از طریق ادارات دامپزشکی و داروخانه هادر اختیار تولید کنندگان قرار می گیرد.
وی گفت : درآینده نزدیک طرح حذف 50 درصد از داروهای وارداتی و جایگزینی این میزان دارو در برنامه تولید 24 کارخانه داخلی اجرا می شود.
مطلبی افزود:سالانه 5/3 میلیون دلاراعتبار برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و امور عمرانی بخش دامپزشکی هزینه می شود.
وی تعداد دامهای مایه کوبی شده سال گذشته در کشور را هشت میلیون راس ذکر کرد.
رییس سازمان دامپزشکی اجرای طرح قرنطینه برای جلوگیری از ورود بیماریهای دامی به کشور و نطارت بر اجرای ضوابط بهداشتی هنگام تردد دامها از مرزها را از دیگر فعالیتهای این سازمان دانست .

سرخط اخبار اقتصاد