مهندس زرگر خواستار نظارت بیشتراستاندارهای بر عملکرد شهرداریها شد -------------------------------------------------------------- تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/01/76 مهندس رسول زرگرمعاون هماهنگی امورعمرانی وزارت کشوربودجه شهرداریهای سراسر کشوردرسال جاری،چهارهزارمیلیارد ریال اعلام کردوخواستارنظارت بیشتر و کنترل دقیقتر استانداریهابر عملکرد شهرداریها شد .
مهندس زرگر روزشنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی باتاکید بر حضور فعال استانها ومناطق درمراحل مختلف تهیه وتدوین طرح ایران 1400، خواستار مشارکت جدی معاونان امور عمرانی در تدوین این طرح شد .
وی با اشاره به گردهمایی سه روزه معاونان امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور که در روزهای 20 تا 22 فروردین ماه در شهر یزد برگزار شده بود گفت :آشنایی معاونان امور عمرانی سراسر کشورباشرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان یزد به عنوان یکی ازدستاوردهای این گردهمایی محسوب می شود .
وی افزود : بازدید از طرحهای مهم اقتصادی حاصل دوران درخشان 8 سال سازندگی کشور در استان یزد و بحث و بررسی درباره مسائل و مشکلات عمران شهری و شهرداریها، حوادث غیر مترقبه کشوروطرحهای عمرانی استان ازدیگر دستاوردهای گردهمایی سه روزه استان یزد بشمار می رود .
معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور طرح کالبد ملی ایران ،طرح شهر 1400 درقالب طرحایران 1400،طرح ارزیابی شهرداریها و ارزیابی شهرداریهاو برنامه ها و طرحهای سال 76 شهرداری سراسر کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در این گردهمایی عنوان کرد .
در پایان این گردهمایی شرکت کننده گان از طرح معدن صنعتی چادرملو،طرح فولاد آلیاژی یزد و چند واحد تولیدی دیگر و نیز بافت قدیم شهر یزد بازدید کردند .

سرخط اخبار اقتصاد