53 درصد از سرمایه گذاری بخش الکترونیک کشور درشیراز متمرکز است # شیراز- خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/01/76 استاندار فارس اعلام کرد : درمجموع بیش از 53 درصد از کل سرمایه گذاری بخش الکترونیک کشور درشیراز متمرکز شده است .
سید محمد جهرمی روز شنبه درمصاحبه باخبرنگاران گفت : همچنین 60 درصد از نیروی انسانی متخصص درصنعت الکترونیک نیزدرشیراز مشغول به کار هستند.
وی افزود: استان فارس به ویژه شهر شیراز از دیرباز دارای واحدهای بزرک و متوسط درصنعت الکترونیک بوده است و امروز نیز آن واحد ها گسترش یافته و واحدهای جدیدی به جمع آنها پیوسته اند.
جهرمی گفت : واحدهایی مثل صنایع الکترونیک شیراز وابسته به وزارت دفاع ، شرکت مخابراتی راه دور ، کارخانجات مخابراتی ایران ، همچنین واحدهای متوسطی که دربخش خصوصی فعالیت دارنداستان فارس رابه عنوان قطب الکترونیک ایران تبدیل کرده است.
وی افزود:بیش از63 درصدازمجموعارزش افزوده صنعت الکترونیک کشوردراین استان بدست می اید.
استاندار فارس اظهارامیدواری کرد:باایجاد منطقه آزاد درشیرازامکانات موثر برای سرمایه گذاران صنعت الکترونیک کشور ایجاد شود.
وی گفت : نمایشگاه تخصصی الکترونیک ،برق ، مخابرات وکامپیوتر در اردیبهشت ماه امسال با حضور واحدهای مختلف از سراسر کشور درشیرازبرگزار می شود.

سرخط اخبار اقتصاد