تعاونیهای فرش روستایی قزوین پارسال بیش ازچهار هزار متر مربع فرش بافتند # قزوین خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/1/76 رییس سازمان جهاد سازندگی قزوین اعلام کرد چهارهزار و 150 مترمربع فرش دستباف سال گذشته توسط تعاونیهای فرش روستایی این شهرستان بافته شد.
وی فرشهای بافته شده را ازنوع ابریشم ،کرک ،پشم بانقشهای کاشان ،نایین وقم ذکر کرد.
همایون دارابی روز شنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت : معادل سه میلیارد و 143 میلیون ریال از فرشهای بافته شده در همین مدت به بازارهای داخلی وخارجی عرضه شد.
وی افزود: تاکنون یکهزار و 593 فقره کارت شناسایی قالیبافی و 23 فقره کارت گلیم بافی برای بافندگان فرش و گلیم منطقه صادرشده است.
دارابی گفت : درمنطقه قزوین چهار هزارو 779 بافنده فرش و یکهزار و 91 گلیم باف در قالب تعاونیها مشغول به کار هستند.

سرخط اخبار اقتصاد