اطاق صنایع وبازرگانی آلمان: رای دادگاه " میکونوس " نباید برمناسبات اقتصادی اثربگذارد # بن / خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/1/76 اطاق صنایع و بازرگانی آلمان معتقداست ، مناسبات اقتصادی ایران وآلمان نباید تحت تاثیر رای دادگاه "میکونوس " قرار گیرد.
کریستف ولف سخنگوی اطاق صنایع و بازرگانی آلمان گفت ، بدعوت این اطاق، از تاریخ 21 تا 25 ماه آوریل، یک هیات اقتصادی 26 نفره ایرانی از آلمان دیدن میکند.
اطاق بازرگانی و صنایع آلمان در عین حال به تجار آلمانی توصیه کرد تا ارتباط بازرگانی خود را با ایران همچنان حفظ کنند.
میشائیل فوکس رئیس اطاق تجارت خارجی و عمده فروشان آلمان نیز امروز ( جمعه ) گفت ، نباید اجازه داد که روابط تجارتی آلمان و ایران زیاد تحت فشار قرار گیرد.
وی، که در مقر اتحادیه صنایع آلمان در شهر کلن سخن میگفت ، افزود، چشم انداز بازرگانی در مناسبات سنتی آلمان و ایران، بدون توجه به رای دادگاه "میکونوس " مثبت دیده میشود.
خبرگزاری رسمی آلمان د.پ .آ به نقل از محافل بازرگانی آلمان نوشت بخش خصوصی آلمان مایل به تجدید اعتبار بیمه "هرمس " برای ایران است .
بنا بر این گزارش ، تعداد 180 موسسه آلمانی در ایران نماینده دارند.
خبر گزاری رسمی آلمان، به نقل از "هربرت ریدل مدیر عامل اطاق بازرگانی آلمان و ایران، می نویسد، اطاق بازرگانی آلمان ـ ایران، به خاطر رای دادگاه " میکونوس "روابط خودرا با تهران قطع نمی کند

سرخط اخبار اقتصاد