پیشنهاد کمیسیون اروپا برای کاهش بدهی یازده کشور در حال توسعه # تهران ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی 6/1/1376 به گفته یک سخنگوی کمیسیون اروپا، این کمیسیون روز سه شنبه پیشنهاد کرد بدهی یازده کشور از بدهکارترین کشورهای در حال توسعه که اصلاحات اقتصادی مثبتی را دنبال می کنند ، کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، این پیشنهاد که می بایست در شورای وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب برسد، درچارچوب طرح کشورهای ثروتمند برای کاهش بدهی مطرح شده است که در سال 1995/ 1374/ ارائه شد.
طرح مذکور پس از آن تاریخ در نهادهای تصمیم گیری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مورد تایید قرار گرفته است.
کشورهای بدهکار ذیربط بروندی، اتیوپی، گینه بیسائو، ماداگاسکار، موزامبیک، نیجر، رواندا ، سائو تومه و پرنسیپ، زئیر، زامبیا و اوگاندا هستند. اوگاندا نخستین کشوری است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مذاکره با آن را آغاز کرده اند.
کشورهای مذکور حدود 600 میلیون اکو / معادل 700 میلیون دلار/ به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدهی دارند. به گفته سخنگوی مذکور ،کمیسیون اروپا / ارگان اجرایی اتحادیه اروپا/ پیشنهاد کرده است که بدهی این کشورها "به میزانی که بازپرداخت آن آسان تر باشد"، کاهش یابد و درعین حال کمک هایی ساختاری به آنها ارائه کند.

سرخط اخبار اقتصاد