هزاران کشاورزودامداراسپانیائی علیه سیاست های اتحادیه اروپاتظاهرات کردند # مادرید ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/77 هزاران تن از کشاورزان و دامداران اسپانیائی روز شنبه علیه سیاست های کشاورزی اتحادیه اروپا در شهر مادرید دست به تظاهرات زدند.
تظاهرکنندگان اسپانیائی با دردست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارهای اعتراض آمیز خواستار تامین حقوق صنفی خود و حمایت همه جانبه از بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا شدند.
آنان همچنین با به حرکت در آوردن ادوات کشاورزی و تعدادی از دام های خود در خیابان های شهر مادرید از "خوسه ماریا اسنار" نخست وزیر اسپانیا خواستند تا از حقوق آنان در بودجه اتحادیه اروپا دفاع کند .
دامداران و کشاورزان اسپانیائی همچنین خواستار ادامه کمک ها از سوی دولت به بخش کشاورزی کشور شدند.
این چهارمین تظاهرات گسترده کشاورزان و دامداران اسپانیائی در اعتراض به سیاست های بخش کشاورزی اتحادیه اروپا در دو ماه اخیر در شهر مادرید است.
شورای اتحادیه اروپا درنظر دارد تا در بودجه سال 2000 تا 2006 میلادی این اتحادیه ، رقم کمک های مالی سالانه به بخش کشاورزی برخی از کشورهای عضو از جمله اسپانیا را کاهش دهد.

سرخط اخبار اقتصاد