هزاران کشاورز لهستانی علیه سیاستهای دولت راهپیمایی کردند # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/12/77 حدود ده هزار کشاورز لهستانی در اعتراض به سیاست دولت که به گفته آنها کشاورزی این کشور را به نابودی می کشاند، روز چهارشنبه در ورشو راهپیمایی کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از ورشو، رهبر اتحادیه کشاورزان لهستان / سامبورونا/، کشاورزان سراسر کشور را به راهپیمایی فرا خواند.
بنا به این گزارش، تظاهرکنندگان پرچمهای لهستان را با خود حمل می کردند که بر روی آنها عبارت "بگذارید با رعایت ارزشها در این کشور زندگی و کار کنیم." به چشم می خورد.
در میان حضور مقتدر پلیس لهستان، کشاورزان با حرکت به سوی کاخ ریاست جمهوری، پارلمان و دفتر نخست وزیر به راهپیمایی خود ادامه دادند.
"لپر" رهبر اتحادیه کشاورزان لهستان در این راهپیمایی گفت: " ما در ورشو گردهم آمده ایم زیرا سیاست دولت، بر ضد لهستان و ضد کشاورزان است.
پیش از این، "لپر" مسدود شدن جاده های این کشور را سازماندهی کرده بود که سه هفته به درازا کشید. کشاورزان لهستانی در این اقدام سازماندهی شده، در اعتراض به مواد غذایی وارداتی و سقوط درآمدها، جاده های سراسر کشور را مسدود کردند.

سرخط اخبار اقتصاد