.قیمت مس ( high - copper ) و نقره در پایان معاملات بازار مبادلات بازرگانی نیویورک ( x m c ).
# تهران ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/11/77 قیمت مس : (25000 پوند / دلار هر پوند ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز ژانویه 99 6460/0 فوریه 99 6460/0 مارس 99 6495/0 آوریل 99 6535/0 مه 99 6580/0 ژوئن 99 6615/0 ژوئیه 99 6655/0 اوت 99 6695/0 سپتامبر 99 6725/0 ....................................................................
قیمت نقره: ( 5000 تروی اونس / دلار هر تروی اونس ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز ژانویه 99 095/5 فوریه 99 096/5 مارس 99 115/5 مه 99 147/5 ژوئیه 99 169/5 سپتامبر 99 190/5 دسامبر 99 210/5 ژانویه 00 215/5

سرخط اخبار اقتصاد