نخست وزیر ژاپن خواهان حضور فعال شرکتهای این کشور در ایران شد # توکیو خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/10/77 نخست وزیر ژاپن در دیدار وزیر خارجه ایران ابرازامیدواری کرد که شرکتهای این کشور حضور فعالتری در اجرای طرحهای صنعتی و تجاری ایران داشته باشند.
" کیزو ابوچی " روز سه شنبه اظهار امیدواری کرد که زیرپوشش قرارگرف تن طرحهای مشترک از سوی بیمه میتی " تجارت خارجی ژاپن " زمینه ساز گسترش همکاریهای اقتصادی دو کشور شود.
وی با استقبال از پیشنهاد ایران که منجر به نامگذاری سال 2001 به نام گفت وگوی تمدنها شد گفت : ژاپن علاقمند است در این زمینه با ایران گفت وگو کند.
نخست وزیر ژاپن همچنین از روند رو به گسترش روابط ایران با همسایگان و کشورهای اروپایی ابراز خرسندی کرد و از سیاست تشنج زدایی ایران تقدیرکرد.
"کمال خرازی" وزیر خارجه نیز در این دیدار بابیان چارچوبهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ، خواهان مشارکت بیشتر ژاپن در اجرای طرحهای اقتصادی وصنعتی در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ایران شد.
خرازی که بنا به دعوت رسمی همتای ژاپنی اش روز دوشنبه برای انجام یک دیدار 4 روزه وارد توکیو شد ، نخستین وزیر خارجه ایران است که طی 11 سال گذشته از ژاپن دیدن می کند.

سرخط اخبار اقتصاد