قیمت ذرت،جو و لوبیاروغنی در پایان معاملات بازار بورس اقلام غذایی و کشاورزی شیکاگو.
# تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/10/77 قیمت ذرت : (5000 بوشل/ دلار هر بوشل ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز دسامبر 98 0960/2 (سنت 60/209 ) مارس 99 1900/2 (سنت 00/219 ) مه 99 2660/2 (سنت 60/226 ) ژوئیه 99 3300/2 (سنت 00/233 ) سپتامبر 99 3920/2 (سنت 20/239 ) دسامبر 99 4500/2 (سنت 00/245 ) ....................................................................
قیمت جو: ( 5000 بوشل / دلار هر بوشل ) دسامبر 98 0460/1 (سنت 60/104 ) مارس 99 0900/1 (سنت 00/109 ) مه 99 1320/1 (سنت 20/113 ) ژوئیه 99 1800/1 (سنت 00/118 ) سپتامبر 99 2300/1 (سنت 00/123 ) دسامبر 99 2800/1 (سنت 00/128 ) ...............................................................
قیمت لوبیا روغنی (5000 بوشل / دلار هر بوشل ) ژانویه 99 4920/5 (سنت 20/549 ) مارس 99 5400/5 (سنت 00/554 ) مه 99 6060/5 (سنت 60/560 ) ژوئیه 99 6620/5 (سنت 20/566 ) اوت 99 6700/5 (سنت 00/567 ) سپتامبر 99 6400/5 (سنت 00/564 ) نوامبر 99 7100/5 (سنت 00/571 ) ژانویه 00 7740/5 (سنت 40/577 )

سرخط اخبار اقتصاد