.قیمت مس ( high - copper ) و نقره در پایان معاملات بازار مبادلات بازرگانی نیویورک ( x m c ).
# تهران ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/10/77 قیمت مس : (25000 پوند / دلار هر پوند ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز دسامبر 98 6505/0 ژانویه 99 6550/0 فوریه 99 6600/0 مارس 99 6645/0 آوریل 99 6680/0 مه 99 6715/0 ژوئن 99 6755/0 ژوئیه 99 6785/0 اوت 99 6825/0 سپتامبر 99 6850/0 ....................................................................
قیمت نقره: ( 5000 تروی اونس / دلار هر تروی اونس ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز دسامبر 98 861/4 ژانویه 99 874/4 فوریه 99 889/4 مارس 99 905/4 مه 99 938/4 ژوئیه 99 963/4 سپتامبر 99 987/4 دسامبر 99 009/5

سرخط اخبار اقتصاد