رئیس جمهوری :آنچه برمردم مظلوم عراق رفت، مصیبت بسیاربزرگی است # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 1/10/77 آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهوری به هنگام دریافت پیام کتبی سلطان عمان ، با اشاره به حوادث اخیر منطقه گفت :آنچه برمردم مظلوم عراق رفت مصیبت بسیار بزرگی است و جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس سازمان کنفرانس اسلامی این تجاوز را محکوم کرده است .
پیام سلطان عمان روز سه شنبه در دیدار وزیر صنایع و بازرگانی این کشور با اقای خاتمی رئیس جمهوری ، تقدیم وی شد.
رئیس جمهوری در این دیدار تصریح کرد: ما از عراق خواسته ایم که طبق ضوابط بین المللی و مصوبات شورای امنیت عمل کند تا بهانه ای به دست دیگران ندهد چرا که تاوان آن را مردم عراق و کشورهای منطقه می دهند.
آقای خاتمی افزود:راهی جزاین نیست که دوستانه و بدون قصد تجاوز و با احترام متقابل درکنار یکدیگر باشیم.
رئیس سازمان کنفرانس اسلامی با بیان اینکه منافع منطقه متعلق به خود کشورهای منطقه است و خود آنها باید حافظ آن باشند تصریح کرد:اگر کشورهای منطقه درکنار همدیگر باشند دیگر نیازی به حضور بیگانگان نیست .
آقای خاتمی بااشاره به روابط خوب دوجانبه و مواضع منصفانه عمان دردوران جنک تحمیلی گفت:سیاست عمان سیاست پیوندکشورهای مسلمان منطقه وایجاد آرامش درمنطقه و تقویت روابط بوده است .
رئیس سازمان کنفرانس اسلامی با ابرازتاسف از عدم تفاهم بعضی ازکشورها درخصوص کاهش تولید نفت برلزوم توجه به حفظ سرمایه ها تاکید کردو گفت: باید برای منافع کل منطقه دست به دست همدیگر دهیم و با سیاستی متحد بر بازار نفت تاثیر بگذاریم .
"آقای مقبول بن علی بن سلطان "وزیرصنایع و بازرگانی عمان نیز دراین دیدار با اشاره به فعال بودن کمیسیون مشترک اقتصادی ، خواستار توسعه بیش از پیش روابط دو کشور شد.
وی همچنین آمادگی دولت عمان را برای همکاری با کشورهای عضو اوپک و کاهش تولید نفت اعلام کرد.

سرخط اخبار اقتصاد