بازتاب مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی در میان نمایندگان # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/09/77 تصویب پیشنهاد مسکوت ماندن طرح دوفوریتی تعیین نرخ بنزین درسال اینده در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی بااستقبال بسیاری ازنمایندگان روبرو شد.
این نمایندگان، فرصت بیشتر برای انجام کارشناسی های مشترک دولت و مجلس درزمینه تعیین نرخ بنزین راازنتایج مهم، مصوبه امروز عنوان کردند. بااین حال، شمار دیگری از نمایندگان،تصمیم امروز مجلس درمسکوت گذاشتن طرح تعیین نرخ بنزین را موردانتقاد قرارداده وخواستار تعیین تکلیف نهایی ان بودند.
مهندس محمدرضا باهنر عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی که از موافقان پیشنهاد مسکوت ماندن طرح تعیین نرخ بنزین بود، گفت: اقدام مجلس در ارایه طرح دوفوریتی یادشده و سپس، مسکوت گذاشتن ان برای رساندن این پیام به جامعه بود که هنوز هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین اتخاذ نشده و پیشنهاد دولت درباره این افزایش به معنای تصویب ان نیست.
وی نتیجه این پیام را جلوگیری از اثر روانی و تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در جامعه عنوان کرد.
باهنر گفت:" ما عمدا سعی کردیم موافقان و مخالفان طرح صحبت کنند تا مردم متوجه بشوند که پیشنهاد دولت هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است و علاوه بران، از اصل پیشنهاد و دلایل دولت در این باره اگاه شوند." وی دلیل مسکوت گذاشتن طرح ، جلوگیری از عدم انجام کارکارشناسی نشده در مجلس عنوان کرد و اظهارداشت:"ما تلاش می کنیم با همکاری کارشناسان دولت و مجلس تصمیمی اتخاذ کنیم که ضمن درنظرگرفتن مصلحت مردم، رشد بی رویه مصرف فراورده های سوختی در کشور کنترل شود." از سوی دیگر، محمدباقر موسوی جهان اباد نماینده یاسوج از برخورد مجلس با طرح دوفوریتی تعیین نرخ بنزین ابراز تاسف کرد و مسکوت گذاشتن این طرح را به معنای دامن زدن به جو روانی ناشی از احتمال افزایش قیمت بنزین در جامعه دانست.
وی گفت: باارایه این طرح، تاحدودی اثرات روانی ناشی از پیشنهاد افزایش نرخ بنزین درحال فروکش کردن بود و مجلس باید با تصمیگیری در این باره ، موضع نهایی خودرااعلام می کرد تا جلوالتهاب روانی ونگرانی جامعه رابگیرد.
موسوی جهان اباد افزود: وقتی قیمتها افزایش پیدا کرد حتی اگر ما بنزین را هم گران نکنیم برخی افزایشها باقی خواهد ماند.
اما سیدمعروف صمدی نماینده سنندج از تصویب پیشنهاد مسکوت ماندن طرح تعیین نرخ بنزین استقبال کرد و از دولت و مجلس خواست با همکاری یکدیگر، "کار کارشناسی تری" در این باره انجام دهند.
وی گفت:مسکوت گذاشتن طرح تعیین نرخ بنزین فرصت مناسبی برای نمایندگان فراهم کرده است تا بررسی کامل تبعات این افزایش و وضعیت کشور به نتیجه ای که مصالح مردم و دولت دران لحاظ شده باشد، برسند.
صمدی افزود:"برای پیشگیری از ارایه طرحهای دوفوریتی بی نتیجه، بهتر است دولت قبل از ارایه لوایح خود به مجلس، نمایندگان را از دلایل واهداف ان بخوبی اگاه کند ودرمقابل، نمایندگان مجلس نیز ازارایه طرحهای دوفوریتی و کارشناسی نشده درباره لوایح خودداری کنند." حبیب ا... رشیدی کوچی نماینده مرودشت نیز ازمسکوت گذاشتن طرح یادشده به شدت انتقاد کرد وگفت:"مردم امروز نسبت به مجلس ناامید شدند چون انتظار داشتند مجلس با هرگونه افزایش قیمت بنزین مخالفت کند." وی افزود: مجلس فقط باید مصالح مردم را در نظر بگیرد و درصورتی که مسئولان اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدند عدم افزایش قیمت بنزین خلاف مصلحت کشور است، این مساله را باید در شورای اقتصاد یا مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کنند.
رشیدی کوچی تاکید کرد:" ما نماینده مردم هستیم و باید حرف مردم را بزنیم".
عضو کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس در عین حال گفت:" من با طرح تعیین نرخ بنزین در مجلس موافق نبودم، ولی بعد از اینکه مجلس دوفوریت این طرح را تصویب کرد ومردم را در انتظارگذاشت، باید ان را به نتیجه می رساند." محمدرضا علی حسینی عباسی نماینده نهاوند نیز تصمیم امروز مجلس برای انجام کار کارشناسی بیشتر درباره تعیین نرخ بنزین را اقدامی منطقی دانست.
وی گفت: مردم با بررسی بحثهای متفاوت نمایندگان در نشست امروز مجلس متوجه شدند که 400 میلیارد تومان از بودجه کشور باید از ناحیه بنزین تامین شود و هرگونه جابجایی یا حذف ان نیاز به کار کارشناسی عمیق دارد.
نماینده نهاوند افزود:"قطعا مردم از اینکه نمایندگان مجلس تصمیمات منطقی وکارشناسی بگیرند، خوشحال می شوند حتی اگر این تصمیم جنبه افزایشی داشته باشد." وی تصریح کرد:ممکن است تصمیم کارشناسی منجر به افزایش جزئی نرخ یک کالا شود اما قطعا می تواند از تورمهای بسیاری جلوگیری کند و این به نفع جامعه است.
10/000/231/11

سرخط اخبار اقتصاد