آمریکا در ایجاد فرصت های اشتغال از کانادا موفق تر بوده است # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 4/9/77 خارجی.اقتصادی.اشتغال.آمریکا.کانادا آمریکا در دهه گذشته در ایجاد فرصت های اشتغال از کانادا موفق تر بوده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از اتاوا، دولت کانادا روز سه شنبه در گزارشی علت این امر را بالابودن مالیات پرداخت شده از سوی بنگاه های اقتصادی در کانادا ، اعلام کرد.
براساس گزارش دولت کانادا، در دهه گذشته کیفیت مشاغل جدید در بخش مرز جنوبی بهتر بوده است. با این حال افزایش کلی فرصت های اشتغال در کانادا ، کاهش تعداد مشاغل تمام وقت را سبب شده است.
میزان رشد اشتغال در فاصله زمانی 1989 تا 1997 در آمریکا 4/10 درصد و در کانادا 5/6 درصد بوده است.
در این گزارش امده است ، خوداشتغالی در کانادا عامل اصلی رشد اشتغال در این کشور بوده ، به طوریکه 80 درصد کل افزایش اشتغال را سبب شده است .
درحالیکه خوداشتغالی در آمریکا فقط 10 درصد رشد اشتغال در فاصله زمانی مذکور را موجب شده است.
براساس این گزارش، دلایل این تفاوتها به خوبی مشخص نیست، اما ممکن است حاکی از اختلاف در سیاست های مالیاتی ، بالابودن مالیات پرداخت شده و میزان بیکاری در کانادا باشد.
مشاغل نیمه وقت فقط 20 درصد به رشد خالص اشتغال در آمریکا کمک کرده است ، در حالیکه در کانادا با وجود افزایش کلی در ایجاد اشتغال در دهه گذشته ، اشتغال تمام وقت 26 درصد کاهش داشته است.
20 / 120 / 125 / 14

سرخط اخبار اقتصاد