نیازاف از سیاست های روسیه در قبال ترکمنستان انتقاد کرد # مسکو - خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/08/1377 صفر مراد نیازاف رئیس جمهوری ترکمنستان از سیاست های روسیه در قبال صادرات منابع انرژی کشورش انتقاد کرد.
وی روز سه شنبه در گفت وگو با روزنامه نزاویسیمایاگازتا با اشاره به قطع همکاری دو کشور در صادرات گاز ترکمنستان گفت ،روس ها با سیاست های خود می خواستند گاز ما را به نرخی پائین خریداری کنند و در مقابل کالاهایشان را به بهایی بیشتر از سطح جهانی به ما بفروشند.
نیازاف گفت روسیه در مذاکرات برای از سرگیری ترانزیت گاز ترکمنستان به غرب نیز از موضعی غیرسازنده وارد شده و از این اصل که"ترکمن ها نمی توانند به جایی دیگر بروند و باز هم به نزد ما خواهند آمد " پیروی کردند.
رئیس جمهور ترکمنستان گفت این در حالی بود که ما به روسیه در بازار گاز نه به عنوان رقیب بلکه به عنوان همکار نگریسته و از شرکت صنایع گاز روسیه (گازپروم )خواسته بودیم در توسعه میدان های گاز حوزه رودخانه"آمودریا" و ساخت خط لوله گاز از افغانستان مشارکت داشته باشد.
وی گفت ما در طول هفت سال همکاری با روسیه حتی یک پیشنهاد جدی اقتصادی را دریافت نکردیم و در مقابل به همکاری گسترده با شرکت های غربی مانند موبیل ، مانیومنت انگلیس ، پتروناس مالزی دست زدیم.
نیازاف گفت :به هر حال در شرایط پیشنهادهای پرسود غرب و برخورد توام با حسد برخی از محافل روسیه ، ترکمنستان از اعمال سیاست ها و رفتارهای دوگانه خودداری کرده و تنها به جذابیت های اقتصادی و سود متقابل فکر می کند.

سرخط اخبار اقتصاد