تصفیه خانه فاضلاب تبریز سال اینده اماده بهره برداری می شود # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/7/77 داخلی.اقتصادی.نیرو.اب.برق.فاضلاب مدیرعامل شرکت اب و فاضلاب استان اذربایجان شرقی و اردبیل اعلام کرد : طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب تبریز باحدود 50 میلیارد ریال و 24 میلیون مارک هزینه در دست انجام است و در سال اینده اماده بهره برداری می شود.
مهندس محمدصادق پشمینه اذر در گفت وگو باخبرنگاراعزامی خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود : پیشرفت فیزیکی طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب تبریز در سال 76 حدود 60 درصد بود و پیش بینی می شود در سال جاری 25 درصد پیشرفت عملیات اجرایی داشته باشد.
وی متوسط ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب تبریز را 5/1 مترمکعب در ثانیه اعلام کرد.
مدیرعامل شرکت اب و فاضلاب استان اذربایجان شرقی و اردبیل افزود:در بخش اب سال گذشته با 560 میلیون تومان اعتبارات استانی و یک میلیارد تومان اعتبار از سایر منابع ، طرحهایی در زمینه تامین اب، اصلاح شبکه های ابرسانی ، توسعه ابرسانی و... در 40 شهر این استان ها اجرا شد0 مهندس پشمینه اذر گفت : به منظور افزایش ذخیره سازی اب در همین مدت 5 مخزن ذخیره سازی هریک به ظرفیت 2500 مترمکعب ایجاد و 18 هزار فقره انشعاب اب به متقاضیان واگذار شد.
وی گفت: شرکت اب و فاضلاب استان اذربایجان شرقی و اردبیل در سال گذشته 160 میلیون مترمکعب اب تامین و توزیع کرد.
وی افزود : در بخش فاضلاب طی سال گذشته در 9 شهر این استان ها طرحهای احداث شبکه جمع اوری فاضلاب و همچنین در 4 شهر طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب در دست انجام بود. در همین مدت 120 کیلومتر لوله های شبکه جمع اوری فاضلاب در اقطار200 تا2000 میلیمتر نصب و به حدود 5000 هزار متقاضی،انشعاب فاضلاب واگذار شد.
مدیرعامل شرکت اب و فاضلاب استان اذربایجان شرقی و اردبیل اعتبارات بخش فاضلاب را در این استان ها در سال گذشته حدود 2 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود : این رقم برای سال جاری حدود 5/2 میلیارد تومان پیش بینی شده است.
20 / 120 / 126 / 15

سرخط اخبار اقتصاد