وزیربازرگانی خارجی قرقیزستان : بحران مالی روسیه به کارخانه های ماضرر زیادی وارد کرده است # بیشکک ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/07/77 "عبدالخالق اف " وزیربازرگانی خارجی قرقیزستان گفت که بحران مالی روسیه به کارخانه های قرقیزستان که با این کشور رابطه تجاری دارند، ضررزیادی وارد کرده است .
وی گفت : درکارخانه های پشمبافی قرقیزستان درحال حاضر به ارزش 27میلیون صوم "یک میلیون و 227 هزار دلار" پارچه پشمی که قرار بود به روسیه صادر شود،انبار شده و علاوه بر ان یک کارخانه قند قرقیزستان پس ازانکه نتوانست به روسیه قند صادر کند،تولید خود را متوقف کرد.
وی همچنین گفت که کارخانه روسی "اولیانوسک " سازنده نوعی خودروی سواری دراین کشور به دلیل بحران مالی ،خرید لوازم یدکی از کارخانه قرقیزی خود را متوقف کرده است .
وزیر بازرگانی خارجی قرقیزستان روز شنبه به "ویچرنی بیشکک "چاپ پایتخت این کشور گفت : اگر وضعیت مالی روسیه به زودی بهبود نیابد ،قرقیزستان بخشی از درامد ارزی خود را که در بودجه سال جاری خودپیش بینی کرده بود ،به دست نخواهد اورد.

سرخط اخبار اقتصاد