آغاز بررسی اجرای طرح شبکه مشترک گاز کشورهای شورای همکاری خلیج فارس # ابوظبی ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/07/77 معاونان وزیران نفت وانرژی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به منظور بررسی اجرای طرح شبکه مشترک گاز این کشورها با هزینه ای بالغ بر 5/2 میلیارد دلار روز یکشنبه نشست خود را در ریاض آغاز کردند.
در این نشست یک روزه پژوهش ارایه شده از سوی سازمان مشاوره ای صنعتی خلیج فارس وابسته به دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس پیرامون اجرای این طرح مورد بررسی قرار می گیرد.
قرار است معاونین وزیران نفت وانرژی شورای همکاری خلیج فارس در پایان این نشست نظرات خود پیرامون اجرای طرح شبکه مشترک گاز این شورا را به اجلاس آتی وزیران نفت و انرژی این کشورها که قرار است در ماه آینده تشکیل شود، ارایه دهند.
کشورهای عضو این شورا تامین هزینه های لازم برای این طرح و اجرای آن را به بخش خصوصی واگذار خواهند کرد این در حالی است که این کشورها پیشتر درصدد بودند این طرح توسط بخش دولتی اجرا شود.
سازمان مشاوره ای صنعتی خلیج فارس که مقر ان در دوحه است ،هزینه اجرای طرح شبکه گاز مشترک شورای همکاری را طبق قیمت های سال 1990 حدود 5/1 میلیارد دلار برآورد کرده بود اما منابع نفتی اعتقاد دارند این هزینه با توجه به قیمت های کنونی به مراتب بیشتر از این رقم است.
این منابع علت اساسی تصمیم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای واگذاری اجرای طرح شبکه مشترک گاز این کشورها به بخش خصوصی را هزینه بالای اجرای این طرح می دانند. بویژه آنکه این کشورها در پی سقوط اخیر بهای نفت با دشواری های اقتصادی و مالی روبرو شده اند.
برخی گزارش های اقتصادی حاکی است ، درآمدهای نفتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به دلیل سقوط قیمت نفت در سال جاری میلادی به حدود 60 میلیارد دلار خواهد رسید در حالی که این رقم در سال 1997 حدود 81 میلیارد دلار بود.
هدف از اجرای طرح شبکه گاز مشترک شورای همکاری خلیج فارس، تامین گاز طبیعی برای کلیه کشورهای عضو این شورا به ویژه مناطق برخوردار از ذخایر کمتر گاز مانند دبی ، کویت و عربستان سعودی اعلام شده است .
در صورتیکه اجرای این طرح مورد توافق وزیران نفت کشورهای شورای همکاری قرار گیرد، یادداشت تفاهمی در مورد چارچوب کلی طرح شامل احداث خطوط لوله به طول یکهزار و 330 کیلومتر با ظرفیت 114 هزار مترمکعب به امضا خواهد رسید.
طرح شبکه مشترک گاز شورای همکاری خلیج فارس که عمر مفید ان 20 سال پیش بینی شده است قرار است از سال 2001 آغاز شود.
خطوط لوله این طرح از قطر آغاز می شود و پس از گذشتن از خاک عربستان به بحرین و کویت خواهد رسید.
در بخش دوم طرح ، خط لوله از قطر به دبی و سپس به عمان کشیده خواهد شد.
برپایه آخرین آمارها، ذخایر گاز کشورهای شورای همکاری حدود یکصد هزار میلیارد فوت مکعب برآورد شده است که این رقم حدود 20 درصد ذخایر گاز طبیعی جهان را تشکیل می دهد.
قسمت اعظم ذخایر گاز کشورهای شورای همکاری در قطر و تاحدودی در امارات متحده عربی وجود دارد.
حوزه گاز شمال قطر بزرگترین حوزه ذخیره گاز دریایی در جهان به شمار می رود .
قطر از اوایل دهه جاری با توسعه حوزه گاز شمال این کشور اقدام به تولید وسپس صدور گاز این حوزه به ژاپن و کشورهای شرق آسیا کرد.

سرخط اخبار اقتصاد