کار برداشت محصول برنج از شالیزارهای گیلان پایان یافت # رشت ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/07/77 داخلی.اقتصادی.کشاورزی.محصولات.برنج کار برداشت محصول برنج از سطح 230 هزار هکتار از شالیزارهای استان گیلان در هفته جاری پایان یافته است .
"فرهاد دواچی " مسوول روابط عمومی سازمان کشاورزی گیلان روزیک شنبه گفت: در سالجاری زراعی از شالیزارهای این منطقه بیش از یک میلیون و یکصد هزار تن شلتوک معادل 600 هزاربرنج سفید به دست آمده که این میزان نسبت به سال گذشته 8/8 درصد افزایش نشان می دهد .
وی دلیل افزایش تولید محصول برنج را در سالجاری بارندگی های به موقع ،مساعدت هوا و آشنایی بیش از ده هزارنفرازکشاورزان از طریق کلاسهای آموزشی با روشهای بهزراعی و کنترل به موقع بیماریها ذکر کرد .
" دواچی " یادآور شد : در سالجاری زراعی بیش از چهار هزار هکتار اراضی شالیزاری یک هزار و 600 خانوار برنجکار استان زیر پوشش طرحهای تجهیز و نوسازی اراضی قرار گرفته است .
تعداد برنجکاران استان گیلان بیش از یکصد و 80 هزار خانوار است .
مسوول روابط عمومی سازمان کشاورزی گیلان گفت : امسال در 30 هزار هکتار اراضی شالیزاری استان مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج نیز انجام گرفته است .
به گفته وی برای انجام این نوع مبارزه درسه مرحله نه میلیون تریکو کارت زنبور ( هرتریکوکارت شامل 800 تا هزارزنبوراست ) "تریکوگراما" که از کرم ساقه خواربرنج (نوزاد و تخم )تغذیه می کند درسطح مزارع تحت پوشش رهاسازی شده است .
از 400هزار هکتار زمین کشاورزی درگیلان 230 هزار هکتار آن به کشت انواع گونه های برنج اختصاص دارد .

سرخط اخبار اقتصاد