۱۶ شهریور ۱۳۷۷،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6928648
۰ نفر
بهبود ارزش سهام در بورس های هنک کنک و چین # پکن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/6/77 ارزش سهام در بورس هنک کنک بعد از ظهر دوشنبه هنگام خاتمه فعالیت این بازار بهبود یافت.
به گزارش خبرگزاری شین هوا ، شاخص "هانک سنک " در بورس هنک کنک بعد از ظهرامروز به میزان 85/7 درصد یعنی 588 هزار و 29 واحد ترقی کرد .
براساس همین گزارش دراین زمان شاخص مذکور به 8 میلیون و 76 هزار و 76 واحد رسید .
بورس اوراق بهادار در هفته های اخیر دستخوش نوساناتی شده که اثاری منفی بر اقتصاد این بندر داشته است.
در این روز شاخص سهام در بورس شانگهای چین نیز به میزان 14 هزار و 84 واحد ترقی کرد و به یک میلیون و 178 هزار و 37 واحد رسید.
شاخص سهام در بورس " شن جن " نیز به 3 میلیون و 270 هزار و 4 واحد رسید که نسبت به روز جمعه گذشته 27 هزار و 89 واحد افزایش نشان می دهد.

سرخط اخبار اقتصاد