فدرال رزو آمریکا راه را برای کاهش نرخهای بهره می گشاید # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/6/77 رئیس فدرال رزور آمریکا راه را برای کاهش احتمالی نرخ های بهره بانکی باز کرد تا اقتصاد آمریکا درصورت لزوم بتواند با اثار ناشی از بحران مالی و اقتصادی جهانی ، مقابله کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از سانفرانسیسکو، الن گرینسپان روز جمعه در دانشگاه برکلی کالیفرنیا گفت : بنا به پیش بینی اقتصاددانان آمریکایی ، احتمال دارد که اقتصاد آمریکا با اثار بحران پولی اسیا ، روسیه و آمریکای لاتین روبه رو شود.
وی گفت : اطمینان کامل وجود ندارد که اقتصاد آمریکا در برابر اثرات فزاینده بحران اقتصادی جهانی ، همچنان ایمن بماند.
وی افزود : کمیته بازار ازاد فدرال رزرو در اواسط سال جاری نسبت به افزایش میزان تورم به عنوان تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی آمریکا ، اظهار نگرانی کرد .
گرینسپان گفت : در نشست ماه اوت این کمیته ، مخاطرات تعدیل شدند. اما وی درباره نرخهای بهره مورد نظر فدرال رزرو که از ماه مارس 97 تاکنون تغییر نکرده اند ، اظهار نظر نکرد.
به نظر می رسد کمیته بازار ازاد فدرال رزرو در نشست 29 سپتامبر جاری ( 7 مهر 77 ) نسبت به کاهش یا افزایش نرخهای بهره بانکی تصمیم بگیرد.
گرینسپان گفت : بحران مالی اسیا بر کاهش قیمت ها و افزایش تقاضا در آمریکا اثر گذارده و موجب بالارفتن هزینه های داخلی شده است. اما اگر بحران وخیم تر شود ، ممکن است تنش های بازارهای مالی آمریکا افزایش یابد.
وی گفت : اقدام آمریکا به تنهایی برای غلبه بر بحران بازارهای مالی کافی نخواهد بود و ضرورت دارد که اقدامات هماهنگی بین آمریکا ، ژاپن ودیگر شرکاء در گروه هفت صورت بگیرد.
در همین حال رئیس موسسه اقتصاد ملی اظهار داشت: کاهش نرخهای بهره سبب تقلیل ارزش دلار و کاهش فشارهای وارده بر اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین و ژاپن می شود.
انتظار می رود، موضوع نرخهای بهره در صدر دستور کار فدرال رزرو باشد.
20 / 120 / 120 / 15

سرخط اخبار اقتصاد