قیمت ذرت،جو و لوبیاروغنی در پایان معاملات بازار بورس اقلام غذایی و کشاورزی شیکاگو # تهران ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/04/1377 قیمت ذرت : (5000 بوشل/ دلار هر بوشل ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز ژوئیه 98 5640/2 (سنت 40/256 ) سپتامبر 98 6200/2 (سنت 00/262 ) دسامبر 98 6760/2 (سنت 60/267 ) مارس 99 7540/2 (سنت 40/275 ) مه 99 8100/2 (سنت 00/281 ) ژوئیه 99 8600/2 (سنت 00/286 ) دسامبر 99 7700/2 (سنت 00/277 ) ....................................................................
قیمت جو: ( 5000 بوشل / دلار هر بوشل ) ژوئیه 98 2500/1 (سنت 00/125 ) سپتامبر 98 3100/1 (سنت 00/131 ) دسامبر 98 3900/1 (سنت 00/139 ) مارس 99 4700/1 (سنت 00/147 ) مه 99 5040/1 (سنت 40/150 ) ...............................................................
قیمت لوبیا روغنی (5000 بوشل / دلار هر بوشل ) ژوئیه 98 6400/6 (سنت 00/664 ) اوت 98 5600/6 (سنت 00/656 ) سپتامبر 98 4740/6 (سنت 40/647 ) نوامبر 98 4060/6 (سنت 60/640 ) ژانویه 99 4840/6 (سنت 40/648 ) مارس 99 5440/6 (سنت 40/654 ) مه 99 5900/6 (سنت 00/659 ) ژوئیه 99 6240/6 (سنت 40/662 )

سرخط اخبار اقتصاد