ابراز نگرانی وزیرکشاورزی قزاقستان از وضعیت مجموعه های کشاورزی این کشور # آلماتی - خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/04/77 "سرگئی کولاگین " وزیر کشاورزی قزاقستان گفت بیش از80 درصد از مجموعه های کشاورزی این کشور در وضعیت کاملا بحرانی قرار دارند .
ساختار کشاورزی امروز قزاقستان که در دوران اتحاد شوروی شکل گرفته متکی بر مجموعه های کشاورزی است که درگذشته با نام "سالخوز - مزارع دولتی " و "کلخوز - مزارع تعاونی کمونیستی " اداره می شد و بخش بزرگی از انها اینک خصوصی شده اند .
وزیرکشاورزی قزاقستان این موضوع را درجلسه اخیر هیات دولت این کشور مطرح کرد.
روزنامه "کازاخستانسکایا پراودا" چاپ الماتی روز چهارشنبه نوشت دولت با بخشیدن بدهی مجموعه های کشاورزی و کمک بیشتر به انها مخالفت کرد و دستور داد تا این دسته از مجموعه ها هرچه زودتر ورشکسته اعلام شوند.
کشاورزی قزاقستان که زمانی درتمامی مجموعه اتحاد شوروی سابق شهرت داشت در جریان انتقال به اقتصاد ازاد به شدت اسیب دیده است و کاهش تولید همچنان ادامه دارد .
قزاقستان درسال گذشته میلادی به ارزش 4 میلیارد و 18 میلیون و 421 هزار دلار تولیدات کشاورزی داشت که ازان جمله 2 میلیارد و350 میلیون دلار ارزش محصولات زراعی بود که 7/4 درصد افزایش نشان می داد و در مقابل تولیدات دامی به به ارزش یک میلیارد و 668 میلیون و 421 هزاردلار به میزان 3/11 درصد کاهش داشت .
تغییر شکل مالکیت اراضی کشاورزی و مسایل ناشی از دگرگونی نظام اقتصادی قزاقستان ازکمونیستی به سرمایه داری علت اساسی ادامه کاهش تولیدات کشاورزی این کشور بوده است .
مجموعه های کشاورزی قزاقستان اینک یک میلیارد و 650 میلیون دلار به دولت و مجموعه های دیگر بدهی دارند.

سرخط اخبار اقتصاد