بلغارستان و ازبکستان هفت موافقتنامه همکاری امضا کردند # صوفیه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/04/77 رییسان جمهوری بلغارستان و ازبکستان روز چهارشنبه هفت موافقتنامه همکاری اقتصادی، تجاری، و ترابری امضا کردند.
به موجب این موافقت نامه ها، همکاری های دو کشور در زمینه های مورد نظر توسعه یافته و ازبکستان از امکانات هوایی، دریایی و زمینی بلغارستان برای حمل کالاهای خود به اروپا استفاده خواهد کرد.
"اسلام کریم اف" رییس جمهوری ازبکستان در مراسم امضای این موافقتنامه ها گفت: کشورش قادر است بازارهای سابق بلغارستان را در آسیای مرکزی احیا کند.
"پتار استویانف" رییس جمهوری بلغارستان نیز گفت کشورش کوشش های لازم را برای راه یابی ازبکستان به بازارهای اروپایی انجام خواهد داد.
وی گفت: بلغارستان درآینده نزدیک به انباری مطمئن برای کالاهای کشورهای آسیای میانه تبدیل خواهد شد.
رییس جمهوری ازبکستان روز سه شنبه برای انجام دیدار رسـمی سـه روزه ای در راس هیاتی بلند پایه وارد صوفیه پایتخت بلغارستان شد.

سرخط اخبار اقتصاد