قزاقستان و چین قرارداد تهیه اسناد فنی واقتصادی خط لوله نفت میان دوکشور را امضا کردند # آلماتی - خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/03/77 شرکت ملی نفت چین و"قزاق ترانس اویل"اداره کننده خطوط لوله نفت قزاقستان روز سه شنبه قراردادی را برای تهیه مشترک اسناد فنی و اقتصادی خط لوله غربی قزاقستان به چین امضا کردند.
طول این خط لوله بیش از 3 هزار کیلومتر خواهد بود و نفت قزاقستان را از غرب کشوربه چین منتقل خواهد کرد .
هزینه اجرای این طرح سه میلیارد دلار پیش بینی شده است .
شرکت ملی نفت چین و"قزاق ترانس اویل"طبق قرارداد موظفندتااغازماه اکتبر "9 مهر" اسناد تهیه شده را به دولتهای خود ارایه کنند .
توافقنامه کلی اجری خط لوله نفت غرب قزاقستان به چین در شهریور ماه سال گذشته در جریان سفر نخست وزیر وقت چین به قزاقستان امضا شد .
به موجب توافق امضا شده چین 5/9 میلیارد دلار در صنعت نفت وگاز قزاقستان ازجمله اجرای دو خط لوله یکی به سوی چین ودیگری به سوی ایران سرمایه گذاری خواهد کرد .

سرخط اخبار اقتصاد