اتحادیه اروپا خواستار ادامه اصلاح بازار مالی آسیایی شد # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/03/77 اتحادیه اروپا روز دوشنبه خواستار ادامه اصلاحات در بازار مالی آسیایی شد تا از این طریق اعتماد از دست رفته بین المللی مجددا احیا شود.
به گزارش خبرگزاری آلمان از کاردیف این مطلب را وزیران دارایی اتحادیه اروپا در حاشیه کنفرانس سران این اتحادیه در کاردیف بیان کردند.
روسای دولت و کشور اتحادیه اروپا نگرانی خود را از گسترش بحران مالی در چندین کشور آسیایی به داخل ژاپن ابراز داشتند.
محافل دولتی آلمان اظهار داشتند که کشورهای اتحادیه اروپا در این باره که باید به هر صورت که شده از گسترش دامنه این بحران جلوگیری کرد با یکدیگر اتفاق نظر داشتند.
وزیران اتحادیه اروپا درباره اندونزی اظهار داشتند نه تنها اصلاحات سیاسی و اقتصادی ، که شفافیت بیشتر و همکاری بهتر با موسسات مالی بین - المللی در این کشور ضروری است.
تولی بلر نخست وزیر انگلیس قبلا آمریکا و اتحادیه اروپا را دو رکن ثبات اقتصادی در جهان توصیف کرده بود.
وزیران دارایی اتحادیه اروپا نسبت به تحولات اقتصادی این قاره ابراز خوش بینی کردند.
در بیانیه وزیران دارایی اتحادیه اروپا آمده است که قراین نیرومندی برای آغاز یک دوران رشد اقتصادی به چشم می خورد و این امر زمینه را برای امکانات جدید اشتغال و فراهم آوردن شرایط رشد وسیع تر فراهم خواهد کرد.
وزیران دارایی اتحادیه اروپا در بیانیه خود تاکید کرده اند که مصممند شرایط لازم را برای رسیدن به این هدف ایجاد کنند.

سرخط اخبار اقتصاد