یک مقام مسوول : تعاونیهای صادرات بااولویت صادرات محصولات تولیدی تعاونیها در سراسر کشور ایجاد می شود # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/03/77 مدیرکل تعاون استان تهران گفت : با امضای تفاهم نامه نهایی میان وزارتخانه های تعاون و بازرگانی ، " تعاونیهای صادرات " با اولویت صادرات محصولات تولیدی تعاونیها در سراسر کشور ایجاد می شود .
مهندس قنبری این مطالب را روزدوشنبه در جلسه شورای معاونان این اداره کل ، در محل اداره تعاون شهرستان ری بیان کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون استان تهران ، قنبری دراین جلسه افزود : تعاونیها بستر مناسبی برای تحقق اجرای عدالت اجتماعی است .
وی با اشاره به فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تعاونی ها تصریح کرد : فرق میان تشکلهای تعاونی در ایران با سایر نقاط جهان در این است که تشکلهای تعاونی در ایران علاوه براینکه به اقتصاد خانواده و جامعه می اندیشند از زیربنای معنوی قوی نیز در تمامی ابعاد برخوردار هستند .
مدیرکل تعاون استان تهران برلزوم ارتقاء سطح اگاهیهای تخصصی اعضاء تعاونیها و بالا بردن کیفیت محصولات تولیدی تاکید کرد و اظهار امیدواری نمود : با افزایش سهم تعاونیها در صادرات کالاهای غیرنفتی و امضاء تفاهم نامه نهایی میان وزارتخانه های تعاون و بازرگانی ، تعاونیهای صادرات با هدف صادرات کالاهای غیرنفتی در سراسر ایران تشکیل شود.
/ 20 / 80 / 102 / 258 / 13 /

سرخط اخبار اقتصاد