پیش بینی یک نشریه نفتی : بیش از یک میلیون بشکه از تولید روزانه نفت جهان کاسته می شود # لندن - خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/02/77 نشریه نفتی/ گلوبال مارکتس/ انگلیس پیش بینی کرد تولید روزانه نفت خام جهان در فصل جاری بیش از یک میلیون بشکه کمتر از مقدار سه ماه قبل ان خواهد بود.
بررسیهای این هفته نامه چاپ لندن نشان می دهد با اجرای تصمیم اخیر اوپک و همکاری چند کشور غیر عضو، تولید روزانه نفت جهان در سه ماهه دوم سال 1998 میلادی (بهار) 25/66 میلیون بشکه در روز خواهد بود.
این مقدار 2/1 میلیون بشکه کمتر از سه ماه قبل است و حتی نسبت به تولید نفت در پاییز نیز اندکی کاهش نشان می دهد.
کارشناسان عقیده دارند چنانچه در مورد اجرای این کاهش توافقی وجود نداشت قیمت نفت احتمالا به جای هر بشکه 14 دلار اکنون به حدود 10 دلار رسیده بود.
دلیل اصلی کاهش تولید نفت جهان ، اجرای تصمیم اخیر اوپک بود که به موجب ان تولید نفت کشورهای عضو از 61/28 به 8/27 میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
/ گلوبال مارکتس / پیش بینی می کند در پی موافقت چند کشور تولیدکننده نفت غیر عضو اوپک نظیر روسیه و نزوژ با کاهش تولید ، میزان تولید این کشورها از 84/38 به 45/38 میلیون بشکه تنزل یابد که حدود 400 هزار بشکه می شود.
این نشریه متذکر شده است بخشی از این کاهش به آغاز تعمیرات در برخی از سکوهای نفتی کشورهای غیر عضو مربوط می شود.
در سه ماهه زمستان آمریکا با تولید روزانه 42/6 میلیون بشکه نفت خام بزرگترین تولیدکننده نفت خام جهان در بین کشورهای غیر عضو اوپک بود و روسیه با تولید روزانه 15/6 میلیون بشکه نفت در رده دوم قرارداشت .
همین بررسیها نشان می دهد اکنون مکزیک نیزبه جمع کشورهای غیر عضو اوپک که بیش از 3 میلیون بشکه نفت در روز تولید می کنند پیوسته است.
تولیدات نفت این کشور در سطح روزانه 13/3 میلیون بشکه ، باچین (18/3 میلیون بشکه ) و نروژ (29/3 میلیون بشکه ) فاصله زیادی ندارد.

سرخط اخبار اقتصاد