ربانی : اعضای اکو برای توقف جنک در افغانستان و بازسازی ان کمک کنند # الماتی - خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/02/77 برهان الدین ربانی رییس جمهوری افغانستان ازکشورهای عضوسازمان اکو خواست تاطالبان و کشورهای حامی این گروه را برای قبول راه حلی مسالمت آمیز جهت خاتمه درگیری دراین کشور ترغیب و تحت فشار قراردهند .
وی صبح دوشنبه و دراجلاس سران سازمان اکو درالماتی پایتخت پیشین قزاقستان گفت : ادامه جنک در افغانستان نه تنها اقتصاداین کشور را تخریب کرده است بلکه موجب گردیده تا امنیت منطقه نیز به خطر بیفتد.
رییس جمهوری افغانستان گفت که این کشور در صورت برقراری صلح و ارامش می تواند به عنوان پلی ارتباطی بین شمال و جنوب و شرق و غرب ، عمل کند .
اقای ربانی اظهار داشت : کاشت انبوه مواد مخدر درمناطق تحت اشغال طالبان در افغانستان به سرعت در حال افزایش است و طبق اطلاع طالبان بنا دارد تا تولید مواد مخدر در این کشور را هرچه بیشتر افزایش دهد.

سرخط اخبار اقتصاد