رییس جمهوری قزاقستان : بازار باید در رقابت کیفیت راافزایش دهد # الماتی - خبرگزاری جمهوری اسلامی 31/01/77 نورسلطان نظربایف رییس جمهوری قزاقستان گفت : دولت وی نباید برای رقابت کالاهای داخلی باخارجی شرایط مصنوعی ایجاد کند بلکه باید میدان دهد تا کیفیت تولیدات داخلی در رقابت افزایش یابد.
" نورلان بالگیمبایف " نخست وزیر قزاقستان اخیراگفته بود : من ازشرکتهای داخلی در برابر تولیدکنندگان خارجی حمایت خواهم کرد وحتی اگربهای تولیدات انها20 درصد گرانترازتولیدخارجی باشد ما ترجیح داده می شود کالاهای داخلی را خریداری کنیم .
" کاروان" یک رادیوی تجاری درالماتی روز دوشنبه به نقل ازنظربایف دردیدار وی ازکارخانه های حومه این شهر گفت : درشرایط برابر باید به تولید کنندگان داخلی اولویت داد و در هر صورت مصرف کننده باید از کیفیت کالایی که می خرد راضی باشد.
وی گفت :مابرای حمایت ازتولیدکنندگان داخلی شرایط مصنوعی ایجاد نمی کنیم واگر بازار قزاقستان به روی تولیدات خارجی بسته شود کیفیت تولیدات داخلی یقینا به سرعت پایین خواهد امد.

سرخط اخبار اقتصاد