رییس شرکت نفت قزاقستان برعبور خط لوله انتقال نفت از ترکیه تاکید کرد # الماتی - خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/01/77 رییس شرکت ملی نفت وگاز قزاقستان گفت:به رغم نظرات کارشناسان که راه ترکیه را برای انتقال نفت این کشور کاملا غیر اقتصادی می دانند وی طرح خط لوله سراسری خزر میان اکتاو در غرب قزاقستان و جیهان در ترکیه را ترجیح می دهد.
"بالته بیک قواندیقف " از جمله راههایی را که به نظر او راه ترکیه نسبت به انها برتری دارد ، مسیرهای ایران ، افغانستان - پاکستان و چین ذکر کرد.
وی که باروزنامه ازیااکونومیکا ژیزن چاپ آلماتی سخن می گفت بدون ذکر این دلیل خود درعین حال اذعان داشت که خط سراسری خزر نقاط ضعفی نیز دارد که از ان جمله عدم تعیین رژیم حقوقی خزر و مساله زیست محیطی ان می باشد.
نورسلطان نظربایف رییس جمهوری قزاقستان که پاییز سال 1376 ازآمریکا دیدن کرد گفته بود : احداث خط لوله از راه ترکیه که مورد حمایت آمریکاییها نیز هست دربرابر راه ایران سه برابر بیشتر هزینه دارد .
در یک گردهمایی بین المللی نفتی که در اغاز فروردین ماه امسال درالماتی برای بررسی راههای انتقال نفت قزاقستان برگزار شد کارشناسان اتفاق نظر داشتند که راه ایران بهترین ، ارزان ترین و در عین حال امن ترین راه برای انتقال نفت نه تنها قزاقستان بلکه تمامی کشورهای اسیای مرکزی و قفقازاست.
رییس شرکت ملی نفت و گاز قزاقستان درمصاحبه خود تاکید کرد که این کشور برای اجرای خطوط لوله جهت انتقال نفت به دو مساله امنیت و وضعیت اینده بازار نفت توجه دارد .
خط لوله ترکیه که به گفته رییس " قزاق اویل " نسبت به راههای دیگربرتری دارد باید از مناطق داغ و کاملا بحرانی در قفقاز و ترکیه بگذرد وترکیه هنوز نتوانسته است به رغم بکارگیری تمامی توان نظامی و امنیتی خود دراین مناطق امنیت برقرار کند.
قزاقستان درتابستان سال 1376 با چین قرار دادی را به ارزش 5/9 میلیارد دلار امضا کرد که براساس ان چینی ها دو خط لوله یکی به سوی کشور خود و دیگری به سوی ایران خواهند کشید.
رییس "قزاق اویل " گفت : نتیجه نشست بین المللی نفتی الماتی در دست یررسی است و " قزاق اویل " تا سه هفته اینده نظر خود را درباره راههای مفید برای انتقال نفت قزاقستان به بازارهای جهانی اعلام خواهد کرد.

سرخط اخبار اقتصاد